KMO Portefeuille

 Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, vrije beroepen, kleine - en middelgrote ondernemingen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Via de KMO-portefeuille krijgt u financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. 

Zo investeert u met de KMO-portefeuille in opleidingen en trainingen voor uw personeel.


Welke subidie krijg ik op opleidingen? 

Voor een opleiding bij JUMIK betaalt de Vlaamse overheid tot 30% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 20% voor middelgrote ondernemingen.

Het maximale steunplafond bedraagt € 7 500 voor alle KMO's. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en / of cursisten omvatten en u kan meerdere projecten per jaar indienen. De BTW kan u met deze subsidie niet betalen. Dit dient steeds apart betaald worden op de rekening van JUMIK.


Kom ik in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

- Uw onderneming is een KMO (of u bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep, of u hebt een vrij beroep)
- Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm (eenmanszaak, BVBA, VOF, NV, ...)
- VZW's komen niet in aanmerking
- Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de werkenden in uw bedrijf aan de slag
- U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%


Enkele aandachtspunten

- Enkel het factuurbedrag exclusief BTW komt voor de subsidieaanvraag in aanmerking
- U dient uw aanvraag ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding in te dienen. Bent u later dan vervalt uw recht om de KMOP te gebruiken.
- Lunch kan ook met de KMOP betaald worden als de kost niet hoger ligt dan 25 euro per dag  per persoon

De gegevens van ons erkenningscertificaat

  • Erkenningsnummer: DV.O221517
  • Dienstverlener: JUMIK BVBA
  • Dienst: Opleiding

Meer info over deze interessante subsidie vindt u op www.kmo-portefeuille.be.
Contacteer ons indien u nog specifieke vragen heeft over deze steunmaatregel.