ESF Project

 

Doel

JUMIK wil werknemers die zich goed voelen in hun job, weten wat hun ontwikkelmogelijkheden zijn en welke perspectieven ze hebben bij JUMIK en dit alles in lijn met de strategie en waarden van het bedrijf.
JUMIK is een waardengedreven organisatie die “best-in-class” wil zijn o.v.v. technologie, developmentproces en projectaanpak en dit door hierin voortdurend te innoveren. De menselijke factor is hierin cruciaal. Om te slagen in haar opzet is JUMIK afhankelijk van de kennis/expertise van haar werknemers. Daarom wil JUMIK continu investeren in haar werknemers : in zelfontplooiing, in persoonlijke groei, in open communicatie en feedback om intitiatief en “ownership” te stimuleren. JUMIK wil haar werknemers duurzame loopbanen aan bieden door de match te zoeken tussen bovenstaande bedrijfsdoelstelling en de persoonlijke ambities en verwachtingen van de werknemers. ICT-ers zijn van nature werknemers die hongerig zijn naar nieuwe kennis en technologie, die oplossingsgericht functioneren en die zich voortdurend willen ontwikkelen. Door hen hiertoe binnen JUMIK alle mogelijkheden te geven (binnen de eigen job, binnen het projectteam, binnen het bedrijf)- en dit op een creatieve/innovatieve manier eigen aan de visie/missie - wordt de match gemaakt. De werknemers zullen zich uitgedaagd voelen, gemotiveerd om te werken aan de doelstellingen van JUMIK en zich met trots een “straffe JUMIK-er” noemen.

Steun

Dit project werd mogelijk gemaakt via de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. Het ESF-Agentschap daagt organisaties uit acties op te zetten die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het Agentschap verwerft en deelt kennis zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. ESF komt tot dit resultaat door een voortdurende samenwerking met partners. Meer info op www.esf-agentschap.be. Dit product werd gevalideerd door het Europees Sociaal Fonds.